Foreldrepermisjon

Daglig leder avvikler foreldrepermisjon fra mai til september.

Daglig leder, Emil K. Johansen, avvikler foreldrepermisjon fra 8. mai til september 2023. 

Kontaktpersoner i denne perioden er Jan Øyvind Johansen, tlf. 95045469, og Lennart Carlund, tlf. 97483337.

08.05.2023 10:44